اخبار

1397/7/28 شنبه

نخستین همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی - نظامی دانشگاه دافوس آجا برگزار میکند: نخستین همایش ملی واکاوی تهدیدهای نوپدید دفاعی - نظامی

دانشگاه دافوس آجا با اهداف زیر همایش ملی واکاوی تهدیدات نوپدید دفاعی - نظامی با آدرس اینترنتی http://www.ccsu.ir/ برگزار می نماید. - هم‌افزایی بین مراکز علمی در شناخت تهدیدهای نوپدید حوزه دفاعی-نظامی - گفتمان سازی جهت شناخت ماهیت تهدیدهای نوپدید در حوزه دفاعی-نظامی - بصیرت افزایی پیرامون درک بهتر فضای تهدیدهای نوپدید موثر بر حوزه دفاعی-نظامی - ارتقای معرفت تهدید شناسی در سطح ملی و گفتمان سازی آن - تولید دانش جدید و غنی سازی ادبیات مرتبط با تهدیدات نوپدید در حوزه دفاعی-نظامی نخستین همایش ملی را در سطح کشور برگزار می کند. اساتید و دانشجویان و پژوهشگران فعال دانشگاه می توانند با استعلام لازمه از معاونت پژوهش دانشگاه در این همایش شرکت نمایند.

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر