كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

زمان اجرای کنفرانس:          23-21    آذرماه 1396
 آخرین مهلت ارسال مقالات:                 5    آبان ماه    1396

 پیشنهاد برای برنام های کنفرانس(میزگرد، کارگاه، نمایشگاه):   10 آبان ماه 1396

 اعلام نتایج داوری مقالات:   20 آبان ماه 1396

 دریافت مقالات نهایی:   5 آذرماه 1396

 تلفکس :        02133228513 
وب :  khadu.aja.ir
ایمیل:  c4i.khadu@aja.ir

بازگشت به صفحه اصلی همایش
بيشتر