رئیس کنفرانس: دکتر عباس فرجپور علمداری

دبیر کنفرانس: دکتر جعفر خلیل پور

دبیر کمیته علمی: دکتر محمد سپهری

دبیر کمیته اجرایی: دکتر احمدرضا طالبیان 
اعضای کمیته علمی(به ترتیب حروف الفبا):
 
 • ابراهیمی‌نژاد محمود (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • مقدم مصطفی (انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران)
 • آقامحمدی صمد (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • بختیاری ایرج (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • براری مرتضی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
 • پردیس سیدرضا ( ارتش جمهوری اسلامی ایران)
 • تقی‌پور رضا (دانشگاه عالی دفاع ملی)
 • جاویدراد فرهاد (مرکز مطالعات راهبردی آجا)
 • جباررشیدی علی (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
 • جعفری سید بهزاد (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • جلالی غلامرضا (سازمان پدافند غیر عامل)
 • حسینی سیدمهدی (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • حسنوی رضا ( دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
 • خلیل‌پور جعفر (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • اسکویی حمیدرضا (دانشگاه هوایی شهید ستاری)
 • دولتخواه احمد (فاوا ناجا)
 • رئیسی عباس (شرکت صنایع الکترونیک ایران)
 • صفوی سید یحیی (دانشگاه جامع امام حسین (ع) )
 • رمضان‌زاده مجتبی (انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران)
 • رنجبر محمدعلی (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • سپهری محمد (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • راد ابوالفضل (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • ستاریخواه علی (دانشگاه هوایی شهید ستاری)
 • سلطان‌پور محمدرضا (دانشگاه هوایی شهید ستاری)
 • سلطانیان جواد (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • شنبه‌زاده جمشید(دانشگاه خوارزمی)
 • شهرام شاهرخ (صنایع الکترونیک ایران)
 • شهرآئینی سیداسماعیل (ستاد کل نیروهای مسلح)
 • شیرانی‌نژاد مهدی (ستاد کل نیروهای مسلح )
 • صفوی سید‌مصطفی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
 • صادقی فرهاد (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • طالبیان احمدرضا (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • عارف محمدرضا ( دانشگاه صنعتی شریف)
 • عباسی‌آرند بیژن (صنایع الکترونیک شیراز)
 • علیان‌نژاد محمدرضا (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • غیوری‌ثالث مجید ( شرکت ایزایران)
 • فارسی‌نژاد عباس (انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران )
 • فتح‌آبادی حسین (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • فرجپور‌علمداری عباس (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • فشارکی مهدی ( مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی )
 • قاضی‌زاده سیدضیاءالدین (دانشگاه جامع امام حسین (ع) )
 • کریمی‌قهرودی محمدرضا ( مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی)
 • محسنی حمید (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • محمودزاده ابراهیم (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
 • محمدزاده لاجوردی مهدی (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • محمدی سید تقی (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • مدیری مرتضی (سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح)
 • مردانی محمد (دانشگاه جامع امام حسین (ع))
 • مشیری بهزاد (دانشگاه تهران)
 • مظلومی حسین (شرکت صنایع الکترونیک ایران)
 • ملک علی (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • مهدی‌نژاد نوری محمد (دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
 • مهوری عبدالرسول (معاونت فاوا سپاه)
 • نادی محسن (سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران)
 • ناصری علی (دانشگاه جامع امام حسین (ع))
 • نجاتی جهرمی منصور (دانشگاه هوایی شهید ستاری)
 • حسن (دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص))
 • محمدرضا ( دانشگاه صنعتی مالک اشتر )
بيشتر